Ang Iyong Gabay sa Negosyo

Kung nagsisimula pa lamang ang iyong negosyo, ninanais nitong maging mas episiyente, o gusto nitong lumago, narito ang My Business upang matulungan kang makamit ang iyong mithiin. Sa loob ng mahigit 190 taon, sinusuportahan namin ang higit sa 40,000 mga negosyo sa Australya.

Walang bayad ang pagsali, at ginagamit namin ang anumang labis na kita namin sa paghahatid ng libreng suporta para sa aming mga miyembro - ang mga negosyong tulad ng sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong ngayon? Tingnan ang aming Mga Materyales sa Pagnenegosyo sa Panahon ng Coronavirus o Sumali Nang Libre.

PAANO KAMI MAKAKATULONG?

Mayroong malawak na sanggunian ang My Business para sa iyong negosyo. Kumuha ng suporta sa pangangasiwa sa iyong mga empleyado, pagbawas sa mga gastos sa negosyo, pag-access sa pagpopondo at marketing ng iyong negosyo.

Miyembro ka na ba? Magsimula.